NEI-therapie (Neuro Emotionele Integratie) maakt het onbewuste bewust. Met het inzicht in wat jou – op onbewust niveau – hindert in het gezond en gelukkig zijn, ben je in staat je leven te veranderen. De basis voor deze aanpak is respect voor de intelligentie van het lichaam. Niet ik draag de oplossingen aan, maar het lichaam zelf geeft antwoord. Omdat de antwoorden vanuit jezelf komen, sluiten zij perfect aan bij wat je nodig hebt.

NEI-therapie: zoeken in de diepere laag

Alles wat je meemaakt in je leven, blijft bewaard. In je hoofd, maar ook op een dieper niveau. In de psychologie wordt deze laag het onbewuste of onderbewuste genoemd.

Slechts 5% van wat we denken en doen, komt voort uit het bewuste denken. De overige 95% wordt aangestuurd vanuit ons onbewuste. Als je op zoek bent naar antwoorden, kun je dus maar beter gaan zoeken in die diepere laag! Dit is dan ook precies wat NEI-therapie doet.

Sessies als De Grote Schoonmaak en De Reversie Methode zijn gebaseerd op dit principe.

Jouw eigen rugzak

Ieder mens krijgt aan het begin van zijn leven een onzichtbare rugzak mee. Alles wat je meemaakt, de leuke en minder leuke dingen, stop je als bagage in die rugzak. Alle indrukken worden opgeslagen; wat je zag, hoorde, voelde en dacht. Inclusief de conclusie die je aan die ervaringen hebt verbonden, oftewel het etiketje dat je er op hebt geplakt. Zonder dat je het beseft, kan deze conclusie een eigen leven gaan leiden.

Telkens wanneer je iets meemaakt wat lijkt op die ervaring, ‘kleurt’ die conclusie of opgeslagen gedachte de nieuwe ervaring. Net zo lang totdat je er van overtuigd bent geraakt dat je dom bent, dat je niks waard bent en dat niemand van jou houdt.

Verdedigingsmechanisme

Iedereen wil zich graag veilig en beschermd voelen. Wanneer er iets gebeurt wat diep ingrijpt in je gevoelsleven, wordt je basisvertrouwen aangetast. Als reactie daarop worden er verdedigingsmechanismen in stelling gebracht. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. De één keert in zichzelf, de ander bijt van zich af of hangt juist de lolbroek uit.

Zo’n ‘oplossing’ om een gevoel van veiligheid te creëren, wordt een overlevingsmechanisme genoemd. Dit mechanisme kan handig zijn in moeilijke situaties, maar het kan op een gegeven moment tegen je gaan werken. Het groeit namelijk niet met je mee. Het blijft op volle toeren werken, ook al is dat al lang niet meer nodig.

Wanneer je volwassen bent, kan dit voelen als een keurslijf dat knelt. Het past niet meer bij de persoon die je geworden bent.

Bron: Reis naar de krachtbron in jezelf. Artikel Kinderwijz ©Anita Matheij